Theo thống kê Ngói Màu Cao Cấp là vật liệu xây dựng được tiêu thụ nhiều nhất